Verzenden en retourneren


Uw bestelling wordt geleverd door PostNL. Wij geven uw pakketje -indien voor 23.00 uur besteld- diezelfde avond nog met de post mee. Meestal (afhankelijk van de drukte bij PostNL) heeft u uw bestelling dan de volgende dag in huis. De kosten van verzending binnen Nederland, België en Duitsland bedragen €4.95. Bestellingen met een bedrag boven de €50,- worden gratis verzonden binnen Nederland, België en Duitsland.


Artikel 6, 7 en 8 uit de algemene voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht:


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bijlevering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of doormiddel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel vaneen bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een onherroepelijk.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web-winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:

a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn, en/of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c.erotische genotsmiddelen waarvan de verpakking ontbreekt of beschadigd is;

d.die snel kunnen bederven of verouderen;

e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

g.lingerie of erotische kledij waarvan de verpakking is beschadigd of waarvan duidelijk zichtbaar is dat deze open is geweest

h.producten die zodanig zijn beschadigd dat er sprake is van waardevermindering, kunnen mogelijk evengoed worden geretourneerd, waarbij er bij ontvangst wordt bekeken wat de waardevermindering bedraagt; dit bedrag word verrekend bij het vergoeden van een beschadigd geretourneerd product. 


Retourzending aanmelding via: info@playspicy.com